TKK България Продукти Новини Контакти Документи Дистрибутори
Продукти
Начална страница

Лепила, уплътнители и PU пяни
  • TEKAPUR
  • TEKASIL
  • TEKADOM
  • TEKAFIKS
  • TEKAFLEX
  • TIOELAST

Технически спрейове
  • TEKASOL

Строителна химия
  • Добавки за бетон и
     мазилки - CEMENTOL®

  • Водоотблъскващи
     защити

  • Мазилки
  • Други

Други продукти
  • Дозиращи пистолети за
     полиуретанова пяна

  • Пистолети за меки и
     твърди опаковки на
     лепила и уплътнители

  • Почистващи средства
  • Грундове
  • Подложна лента за
     фуги – TEKATRAKTEKASOL – Силикон - Спрей
TEKASOL – Силикон  Спрей
 
 Силиконовият спрей е универсален силикон в аерозолна опаковка, който се използва като разделяща субстанция в третирането и производството на пластмасови, гумени, метални и др. изделия.
 
 
Свойства
 
 
 
TEKASOL силиконов спрей осигурява полагането на тънък филм силикон дори върху сложни повърхности. Поради бързото изпарение на разтворителя, силиконовият филм се състои от малки частици. От разстояние 30 до 50 см, можете да положите равномерен слой.
 
Употреба
 
 
 
Приложим е за материали като полиамид, полиуретан, полистирен, полиетилен, поливинилхлорид, фенопласти и аминопласти. TEKASOL силиконов спрей е формоотделящ спрей при производството на пластмасови изделия с шприц машини. За шаблони използвани в различни техники за оформяне на изделията.
 
Полагане
 
 
 
Разклатете енергично флакона за да се хомогенизират компонентите. Дръжте флакона във вертикална позиция на разтояние 30 до 50 см от основата. Оптималният ефект на разделяне се получава при нанасяне на тънък слой от силикона. Полагането на по – дебели слоеве може да доведе до понижаване на ефекта на разделяне. TEKASOLсиликонов спрей може да се използва както върху студени така и върху горещи повърхности, за шаблони с различни техники на оформяне на изделията, като пръскане, натиск, прилепване, екструдиране,...

Преди употреба повърхностите трябва да са чисти и обезмаслени. Еднокртното полагане на спрея позволява многократно отделяне на формите. Изделия които подлежат на следващо залепване, боядисване лакиране и т. н. Останките от спрея трябва да се отстранят. За почистване използвайте подходящи разтворители.
 
Опаковка
 
 
 
Аерозолен флакон 400 мл
Туби 5 литра
 
Съхранение
 
 
 
12 месеца (+10°C до +20°C)
 
Предпазни мерки
 
 
 
R12 Изключително запалим. R 36 Дразни очите. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и замаяност. S2 Да се пази от деца. S26. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.  S46 При поглъщане веднага да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. S51 Да се използва само в добре проветриви места. Флакон под налягане: не излагайте на слънчева светлина и температури над 50 °С. Не наранявайте, не изгаряйте празната опаковката. Не пръскайте в пламък и нажежени повърхности. Предпазвайте от източници на огън – по време на работа пушенето забранено! Да се съхранява на недостъпно за деца място.
 

Технически листи за безопасност за ерозолен флекон

 

Технически листи за безопасност 5 литрови туби

 
Внимание!
Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добър краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!
 

_NW_PRINTERFRIENDLY